Македонски | English |

Последни новости

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.2016-30.06.2016

Финансиските извештаи за период 01.01.2016 до 30.06.2016 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно на линкот “Годи...

Седница на Собрание на Технокомерц АД на 30.06.2016 год

На 30.06.2016 со почеток во 10 ч закажана е вонредна седница на Собранието на Технокомерц АД. За повеќе информации посетете ја https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/resources...

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.2016-31.03.2016

Финансиските извештаи за период 01.01.2016 до 31.03.2016 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно на линкот “Годи...

Неревидирани единечни и консолидирани финансиски извештаи за 2015 година

Неревидираните финансиските извештаи за период 01.01.2015 до 31.12.2015 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно ...

Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп

Врз основа на чл. 333 став 2 од ЗТД, Одброт на директори на Технокомерц АД Скопје на својата седница одржана на 25.11.2015 донесе Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп. Повеќе информации н...

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.2015-30.09.2015

Финансиските извештаи за период 01.01.2015 до 30.09.2015 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно на линкот “Годи...