Македонски | English |

Последни новости

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.2016-30.09.2016

Финансиските извештаи за период 01.01.2016 до 30.09.2016 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно на линкот “Годи...

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.2016-30.06.2016

Финансиските извештаи за период 01.01.2016 до 30.06.2016 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно на линкот “Годи...

Седница на Собрание на Технокомерц АД на 30.06.2016 год

На 30.06.2016 со почеток во 10 ч закажана е вонредна седница на Собранието на Технокомерц АД. За повеќе информации посетете ја https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/resources...

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.2016-31.03.2016

Финансиските извештаи за период 01.01.2016 до 31.03.2016 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно на линкот “Годи...

Неревидирани единечни и консолидирани финансиски извештаи за 2015 година

Неревидираните финансиските извештаи за период 01.01.2015 до 31.12.2015 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно ...

Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп

Врз основа на чл. 333 став 2 од ЗТД, Одброт на директори на Технокомерц АД Скопје на својата седница одржана на 25.11.2015 донесе Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп. Повеќе информации н...