Грејдер Лиугонг CLG4180

Грејдер Лиугонг CLG4180

0.00денPrice

Грејдер Лиугонг CLG4180 со Cummins Tier 2 мотор. Оперативна тежина 15.500 кг (без одривна даска, рипер и преден нож). Во цената е вклучен рипер (5 shank ripper) и преден нож. Должина на одривна даска 3960 мм