top of page

ELVELUX – Словенија е присутен на Македонскиот пазар повеќе од 50 години. Сијалиците ги исполнуваат сите меѓународни стандарди за квалитет согласно DIN EN ISO 9001 и направени се од материјали кои не ја загадуваат животната средина согласно DIN EN ISO 14001. Елвелукс нуди комплетен асортиман на сијалици: стандардни, халогени, сулфидни, убодни, лед, гарнитури – за сите типови на моторни возила.
Потврда за квалитетот на сијалиците е фактот што дел од асортиманот се произведуваат под брендовите Iskra, GE, Hella, Flösser и Trifa.

bottom of page