top of page
KOMERCIJALIST KAVADARCI.jpg

КОМЕРЦИЈАЛИСТ
- УНАПРЕДУВАЧ НА ПРОДАЖБА -

Технокомерц АД Скопје вработува 1 (еден) Комерцијалист - Унапредувач на продажба, кој ќе се вклучи во работни активности поврзани со продажба на производи кои ги нуди компанијата, вклучително и унапредување на продажбата и секојдневни активности поврзани со работењето на продажниот салон и сервис во Штип.
Во портфолиото на компанијата влегуваат производи од градежна механизација и опрема, камиони, патнички и камионски гуми и други производи наменети за возила од различен вид. Главниот фокус на ова работно место е продажба на патнички и камионски гуми, но не е ограничено на истите.

Полно работно време
- Локација: Штип, салон на Stop&Go во Штип


Потребни квалификации и особини
Работно искуство во продажба
- Високо ниво на компјутерска писменост
- Возачка дозвола - Б Категорија

- Способност за работа во динамична средина, и флексибилност во работата
- Позитивен пристап и размислување за сите можни предизвици
- Способност за индивидуална и тимска работа
- Проактивност и желба за споделување на идеи и размисли за работата и работните активности
- Одговорност и способност за менаџирање на своите работни задачи

Работни активности
- Извршување на активности поврзани со продажба на производи во салонот на Stop&Go во Штип
- Извршување на активности поврзани со унапредување на продажбата и посета на деловни субјекти во Штип и околината
- Извршување на дневни активности за организација и функционирање во салонот во Штип
- Секојдневна соработка со останатите подружници и работни единици на Stop&Go и Технокомерц
- Други активности кои што произлегуваат и се поврзани со продажбата и унапредувањето на продажбата

bottom of page