top of page
МАРКЕТИНГ АСИСТЕНТ.jpg

Маркетинг асистент

Технокомерц АД Скопје вработува 1 (еден) Маркетинг асистент, кој ќе се вклучи во работни активности поврзани со маркетинг и продажба на производи кои ги нуди компанијата. Во портфолиото на компанијата влегуваат производи од градежна механизација и опрема, камиони, патнички и камионски гуми и други производи наменети за возила од различен вид.

Полно работно време

- Локација: Скопје, Момин поток

Потребни квалификации и особини

Работно искуство во областа ќе се смета за предност, но не е задолжително

- Високо ниво на компјутерска писменост со интерес за постојана надградба

- Високо ниво на владеење на Англиски јазик (пишување и зборење)

- Способност за работа во динамична средина, и флексибилност во работата

- Позитивен пристап и размислување за сите можни предизвици

- Способност за индивидуална и тимска работа

- Проактивност и желба за споделување на идеи и размисли за работата и работните активности

- Одговорност и способност за менаџирање на своите работни задачи

Работни активности

- Извршување на активности поврзани со маркетинг, промоција и потикнување на продажба на производите

- Асистенција при планирање на маркетинг активности

- Асистенција при управување на дигиталните платформи и комуникациски канали на компанијата, социјални мрежи и сл.

- Асистенција при пред и пост продажна поддршка за потрошувачи

- Други активности кои што произлегуваат и се поврзани со маркетингот

bottom of page