top of page

31.03.2024

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2024 - 31.03.2024

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

- ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ

22.03.2024

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2023 - 30.12.2023

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

- ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ

24.10.2023

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2023 - 30.09.2023

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

- ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ

28.07.2023

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2023 - 30.06.2023

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

- ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ

17.05.2023

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022

- РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ - КЛИК

28.04.2023

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2023 - 31.03.2023

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

- ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ

28.02.2023

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2022 - 31.12.2022

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ

09.11.2022

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2022 - 30.09.2022

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

- ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ

12.07.2022

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

01.08.2022

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2022 - 30.06.2022

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

- ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ

26.05.2022

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021

- РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ - КЛИК

02.03.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ

- ИЗВЕСТУВАЊЕ

03.05.2022

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2022 - 31.03.2022

- ОБРАЗЛОЖЕНИ И ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛАТИ - КЛИК

28.02.2022

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ - КЛИК

26.10.2021

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЈАНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ - КЛИК

28.05.2021

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020

- РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 - КЛИК

29.04.2021

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2021 - 31.03.2021

- РЕЗУЛАТИ - ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ - КЛИК

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ - КЛИК

30.07.2021

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЈАНУАРИ - ЈУНИ 2021 ГОДИНА

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ - КЛИК

26.02.2021

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И НЕРЕВИДИРАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020 - КЛИК

26.01.2021

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ ЗА 2021

- КАЛЕНДАР - КЛИК

07.12.2020

ОДЛУКА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЛИЦЕ КОНТАКТ СО ИНВЕСТИТОРИ

- ОДЛУКА - КЛИК

bottom of page