top of page
logo-footer.png

Eni S.p.A. е Италијанска меѓународна нафтена компанија со седиште во Рим. Се смета за еден од главните глобални играчи во нафтената индустрија, присутна во 71 држави, со 33 илјади вработени.

Името "ENI" иницијално бил акроним на "Ente Nazionale Idrocarburi" (Национален авторитет за јаглеводороди). Низ годините по нејзиното формирање е присутна во голем број полиња од индустријата како што се нуклеарната енергија, енергетски ресурси, рударство, хемикалии и пластики, екстракција, рефинирање и дистрибуција на нафта, нафтени производи и гас, па дури и во хотелиерството, текстилната индустрија и медиуми.

Eni постојано е рангирана помеѓу 100-те најдобри на Fortune Global 500 листата за најголеми компании по приходи. 

Во нафтената индустрија Eni е 8-ма по пазарна капитализација.

Во Македонија, Eni e присутна преку Технокомерц АД Скопје, со следниве производи:

Моторни масла i-Sint

моторни масла ENI.png

i-Sint 10W-40 205L

моторно масло ENI буре.png

Течност за кочници

течност за кочници.png
bottom of page