top of page
атлас копко лого.jpg

Atlas Copco е шведска компанија која е основана во далечната 1873 година, со седиште во Нацка, Кралство Шведска. Произведува индустриски алати и опрема и вработува 34 илјади луѓе. Има производствени погони на околу 100 локации во повеќе од 20 држави. Водечка е во производството на воздушни компресори, а секако и меѓу најдобрите во производство на мобилни генератори, статични и индустриски генератори, водни пумпи, осветлувачки кули, ударни чекани и други алати и опрема.

Мобилни генератори

мобилни генератори.jpg

Статични генератори

QES.jpg

Компресори

kompresori.jpg

WEDA потопни пумпи

weda golemi.png

WEDA мали пумпи

weda mali.jpg

Мали моторни пумпи

mali motorni pumpi.jpg

Големи моторни пумпи

golemi motorni pumpi.jpg

Осветлувачки кули

osvetluvacki kuli.jpg
bottom of page