Hankook е еден од најголемите и најбрзо растечките светски произведувачи на гуми за патнички автомобили, камиони и автобуси. Присутен е во 185 земји низ целиот свет и е рангиран на 7-мо место во глобалната продажба на гуми. Вработува повеќе од 14.000 вработени, а во Република Северна Македонија е присутен преку ексклузивниот дилер “Стоп и Го” Дооел (компанија која е во 100% сопственост на Технокомерц АД).

Triangle Tire Group е кинеска компанија која е рангирана на 14-то место во бизнисот со производство и дистрибуција на гуми и е присутна во повеќе од 130 земји. Формирана е во 1976 година и главниот фокус го има на производство на индустриски гуми (OTR) и камионски гуми. Дури 90% од производството на OTR гумите го пласира надвор од Кина. Квалитетот на производите е на високо ниво што му овозможува на Triangle Tire Group да вклучи партнерски договори со Caterpillar, Volvo и Goodyear.