ПОЛИТИКА НА РЕФУНДИРАЊЕ
Доколку не сте задоволни со производот, истиот можете да го вратите и средствата да Ви бидат рефундирани или производот можете да го замените за нешто друго. Производот можете да го вратите или да Ви бидат рефундирани средствата во рок од 15 дена од датумот на плаќањето. Вратените или заменетите производи мора да бидат во иста состојба во која ги имате добиено и во оригиналната кутија и/или пакување.