bigstock-Generic-Semi-Trucks-Speeding-O-95099174.jpg

За свет кој што е постојано во движење!

Добредојдовте официјалната страница на Технокомерц АД Скопје

 1972   ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОКОМЕРЦ

Oсновна дејност трговија со градежни машини, гуми за товарни возила, индустриски гуми, акумулатори, филтри, лубриканти и резервни делови за градежни машини и теретни возила.

 1981   ПРОШИРУВАЊЕ

Во склоп на компанијата од 1981 година функционира и погон за производство на хидраулични црева, приклучни елементи и гумено-техничка стока.

 2008   ОСНОВАЊЕ НА STOP&GO

Основан е ланецот Stop&Go кој се занимава со директна продажба на патнички и товарни гуми низ државата.

 2018   СПОЈУВАЊЕ НА STOP&GO

Stop&Go се припојува на Технокомерц АД Скопје и станува составен дел од компанијата.

 2020   RENAULT TRUCKS МАКЕДОНИЈА

Технокомерц АД Скопје го носи Renault Trucks во Македонија и станува официјален дилер и сервисер на Renault Trucks во државата, со

свој продажно-сервисен центар во Скопје.

OTR гуми

Контакт

Имате прашања?
Контактирајте нѐ, Нашиот тим ќе Ви одговори во рок од 24 часа.
 

Име *

Email *

Мобилен

Порака *

Пораката е примена!

ул. 8-ми септември бр. 42 - 1000 Скопје
+389 2 3097193
+389 2 3097086
tehnok@tehnokomerc.com.mk
Посетете ја нашата Фејсбук страна

Новости

03.05.2022

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2022 - 31.03.2022

- ОБРАЗЛОЖЕНИ И ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛАТИ - КЛИК

26.10.2021

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЈАНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ - КЛИК

28.05.2021

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020

- РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 - КЛИК

28.02.2022

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ - КЛИК

29.04.2021

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 01.01.2021 - 31.03.2021

- РЕЗУЛАТИ - ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ - КЛИК

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ - КЛИК

30.07.2021

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЈАНУАРИ - ЈУНИ 2021 ГОДИНА

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ - КЛИК

26.02.2021

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020

- ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И НЕРЕВИДИРАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020 - КЛИК

26.01.2021

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ ЗА 2021

- КАЛЕНДАР - КЛИК

07.12.2020

ОДЛУКА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЛИЦЕ КОНТАКТ СО ИНВЕСТИТОРИ

- ОДЛУКА - КЛИК

October 26, 2020

Финансиски резултати 01 јануари - 30 септември 2020

Обрзаложение и неревидирани финансиски резултаи за период 01.01.2020-30.09.2020. Превземи тука

July 28, 2020

Финансиски резултати 01 јануари - 30 јуни 2020

Обрзаложение и неревидирани финансиски резултаи за период 01.01.2020-30.06.2020. Превземи тука

June 04, 2020

Годишно Собрание - Одлуки

Донесени одлуки на годишното собрание на акционери: 

- Резултати од гласање

- Донесени одлуки

May 31, 2020

Годишно Собрание - документи

Документи кои се однесуваат на годишното Собрание на акционери на Технокомерц АД

- Обрасци за учество

- Предлагање на нови одлуки

- Овластување полномошници

May 31, 2020

Јавен повик

Јавен повик до акционерите на Технокомерц АД за учество на годишно Собрание. На линковите можете да го симнете годишниот извештај за 2019 година и предлог одлуки во врска Собранието, како и број на акции и гласачки права. 

May 30, 2020

Годишен извештај со 31.12.2019

На следниов линк можете да го симнете Годишниот извештај за годинаша што завршува со 31.12.2019

March 10, 2020

Корегиран Биланс на успех со состоја 31.12.2019

October 29, 2019

Финансиски резултати 01 јануари - 30 септември 2019

July 30, 2019

Финансиски резултати 01 јануари - 30 јуни 2019

Обрзаложение и неревидирани финансиски резултаи за период 01.01.2019-30,06.2019. Превземи тука

June 26, 2019

Одлуки донесени на Собранието на акционери одржано на 26.06.2019

Донесени одлуки, резулати од гласањето од Годишното Собрание на акционери одржано на 23.07.2018 година. 

May 27, 2019

Годишно Собрание - документи

May 27, 2019

Јавен повик

Јавен повик до акционерите на Технокомерц АД за учество на годишно Собрание. На линковите можете да ги симнете сите материјали и предлог одлуки во врска Собранието, како и број на акции и гласачки права. 

April 24, 2019

Финансиски резултати 01 јануари - 31 март 2019

Неревидирани финансиски извештаи за период 01 јануари-31 март 2019 година. Во прилог доставуваме и Образложение за постигнатите финансиски резултати. 

October 30, 2018

Финансиски резултати 01 јануари - 30 септември 2018

Неревидирани финансиски извештаи за период 01 јануари -30 септември 2018 година. Во прилог доставуваме и Образложение за постигнатите финансиски резултати. 

February 12, 2019

Известување за промена на сопственост на акционер

Известуваме дека акционерот Илија Филиповски  согласно член 38 од Правила за котација се стекна со 363 акции од Технокомерц АД Скопје и заедно со предходно стекнатите акции, поседува вкупно 11596 акции што претставува 52,70% од вкупниот број на обични акции издадени од Технокомерц АД Скопје.

July 29, 2018

Финансиски резултати 01 јануари - 30 јуни 2018

Неревидирани финансиски извештаи за период 01 јануари-30 јуни 2018 година. Во прилог доставуваме и Образложение за постигнатите финансиски резултати. 

June 19, 2018

Политика за квалитет и животна средина

August 06, 2017

Одлуки донесени на Собранието на акционери одржано на 23.07.2018

Донесени одлуки, резулати од гласањето и известување за голема зделка од Годишното Собрание на акционери одржано на 23.07.2018 година. 

July 02, 2018

Годишно Собрание - документи

Документи кои се однесуваат на годишното Собрание на акционери на Технокомерц АД

- Обрасци за учество

- Предлагање на нови одлуки

- Вклучување на нови одлуки во дневниот ред

- Овластување полномошници

June 21, 2018

Јавен повик

Јавен повик до акционерите на Технокомерц АД за учество на годишно Собрание. На линковите можете да ги симнете сите материјали и предлог одлуки во врска Собранието, како и број на акции и гласачки права

May 13, 2018

Финансиски резултати 01 јануари - 31 март 2018

Неревидирани финансиски извештаи за период 01 јануари-31 март 2018 година. Во прилог доставуваме и Образложение за постигнатите финансиски резултати. 

November 30, 2017

Известување за пресоединување на Стоп и Го кон Технокомерц АД

October 31, 2017

Финансиски резултати 01 јануари - 30 септември 2017

Неревидирани финансиски извештаи за период 01 јануари-30 септември 2017 година и консолидиран биланс на успех за истиот период. Во прилог доставуваме и Образложение за постигнатите финансиски резултати. 

May 14, 2017

Финансиски резултати 01 јануари - 31 март 2017

May 31, 2017

Известување за промена на сопственост на акционер

Известување за промена на сопственсост на акционерот И. Филиповски кој се стекна со 50.84% од вкупниот број на обични акции од Технокомерц АД.

July 05, 2017

Јавен повик

Јавен повик до акционерите на Технокомерц АД за учество на годишно Собрание и материјали во врска Собранието

July 05, 2017

Годишно Собрание - документи

July 20, 2017

Листа на канидати за Одбор на Директори

Листа на канидати за избор на членови на Одборот на Директори на Технокомерц АД Скопје

July 23, 2017

Податоци за кандитатите - челенови на Одбор на Директори на Технокомерц АД Скопје

Податоци за канидатите за избор на членови на Одборот на Директори на Технокомерц АД Скопје

August 06, 2017

Одлуки донесени на Собранието на акционери одржано на 07.08.2017

Донесени одлуки и резулати од гласањето од Годишното Собрание на акционери одржано на 07.08.2017 година. 

Please reload